SPJ USO REITERA CONVOCATORIA DE MESA SECTORIAL E COMISIÓN DE SEGUIMENTO POR MOR DO ACORDO


SOLICITUD MESA1
ESCRITO PRESENTADO SOLICITUD MESA

Anuncios

GESTIÓN PROCESAL. PROMOCIÓN INTERNA

Resultado de imagen de GESTIÓN PROCESAL PROMOCIÓN INTERNAEN LA WEB DEL MINISTERIO SE PUBLICÓ HOY :

ACUERDO DE 14 DE OCTUBRE DE 2019 DEL TRIBUNAL CALIFICADOR UNICO

Primero. Estimar el recurso presentado por Dª Vanesa Ganau Soldevila.

Segundo. Recibidas consultas de los aspirantes sobre la posibilidad de no presentar copias auténticas, se comunica que este Tribunal acepta con carácter provisional la presentación de la documentación necesaria para la valoración de méritos de todos los aspirantes a través del correo electrónico habilitado por el Área deSelección, lo que no eximirá de su cotejo o presentación de originales para aquellos aspirantes que puedan estar incluidos en la lista provisional de aprobados y cuya documentación requiera esa comprobación o en cualquier otra circunstancia en que así lo decida el Tribunal.

Se advierte a los opositores a los que se requiera esta comprobación, que si   no presentasen la documentación requerida en el plazo y lugar que se les comunique en
su momento, no se le valorará la fase de concurso.

Tercero. Una vez finalice el plazo de presentación de documentación, se procesarán y comprobarán las entradas y en caso de que se observe algún error en la transmisión, el Tribunal podrá solicitar su subsanación a los interesados/as, por lo que no será necesario el envío de acuse de recibo de la recepción de los archivos.

VER ACUERDO COMPLETO

CONCURSOS DE TRASLADOS 2019 !!!!

Resultado de imagen de CONCURSO DE TRASLADOS 2019 ULTIMA HORA!!!!!

O MINISTERIO DE XUSTIZA INFORMA:

Que entre hoxe mércores 16 de outubro e mañá xoves 17 sairá publicada a listaxe provisional de instancias recibidas do concurso de traslados na Páxina web do Ministerio de Xustiza.

Prevese a publicación das listaxes provisionais de adxudicacións para o mes de novembro, non antes.

 

SUBIDA SALARIAL 2020, 2,2% E CARREIRA PROFESIONAL

Resultado de imagen de carrera profesionalA VOZ DE GALICIA ver noticia       Faro de Vigo
La Xunta incluirá en los presupuestos una reserva de crédito para subir el sueldo de los funcionarios hasta un 2,2 %

La Xunta destinará entre 80 y 90 millones de euros para atender las subidas salariales, en la que se incluyen otros incrementos como la reanudación de la carrera profesional en el Sergas y el acuerdo con los docentes o el personal de la Justicia. 

SPJ-USO segue a traballar en que Galicia sexa o seguinte territorio en aplicar a carreira profesional ó persoal da Xustiza galega.

SPJ-USO: unha vez mais, FEITOS, non palabras!!!

Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

sustituciones

O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles dende a publicación da
presente resolución (15, 16 e 17 de outubro do 2019).

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estea en situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operarán os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por períodos de longa duración.

Os/As interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme o anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado dedicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se soliciten varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta, de lle corresponder máis dunha das prazas, será a recollida na solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación.

MODELO DE SOLICITUDE:

ANEXO II bis -Solicitude substitución (2)

FAX 981.54.62.22  ou MAIL servicio.persoal.xustiza@xunta.gal

VER PRAZAS   ResolucionDX_Publicacion_Novas_Subst_14.10.2019

FIN DO PROCESO ELECTORAL NA XUSTIZA GALEGA,CON SEGUINTES RESULTADOS, GRACIAS A TOD@S

RESULTADOS 20191.png

RESULTADOS 2019  Estes resultados son un sinal de confianza para nós, e demóstrannos que mereceu a pena traballar ao voso lado tras un ano moi duro e repleto de obstáculos.

Queremos agradecer profundamente a vosa confianza a tod@ s os afiliad@s e simpatizantes que nos apoiastes neste camiño; co voso apoio deixástesnos moi claro que merece a pena continuar traballando con seriedade e profesionalidade, como o fixemos ata agora.

Tede a seguridade de que imos seguir ao voso lado para todo aquilo que necesitedes.

Tamén queremos decirvos a aqueles que non nos votastes, que continuaremos traballando para que dentro doutros catro anos non dubidedes en apoiar a candidatura deste sindicato.

Por último, e seguindo a nosa liña de actuación, estendemos a man ao resto das Organizacións Sindicais para que deixen ao carón a crítica destrutiva, que claramente se demostrou que non serve para nada máis que para sementar o odio e a división, por isto convidámolos a que se unan a avanzar e a construír un colectivo unido e forte.

Queremos agradecer especialmente ademais de ós nos@s afiliad@s, a tódolos compañeir@s que participástedes activamente formando parte das nosas candidaturas