CREACIÓN JUZGADO DE PAZ CERDEDO-COTOBADE

Resultado de imagen de JUZGADO DE PAZ

VER BOE Orden JUS/1010/2017, de 13 de octubre, por la que se dispone la entrada en funcionamiento del Juzgado de Paz de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

La efectividad del cese de actividades de los juzgados de paz de Cerdedo y de Cotobade tendrá lugar el 1 de enero de 2018.

Anuncios

CONVOCATORIA DE MESA SECTORIAL DE XUSTIZA. 25/10/2017

Resultado de imagen de CONVOCATORIA MESA SECTORIALA DXX CONVOCOUNOS A MESA SECTORIAL DE XUSTIZA PARA O 25 DE OCTUBRO AS 10.00 HORAS, COA SEGUINTE ORDE DO DÍA:

  1. Lectura e aprobación da acta da sesión anterior.
  2. Orde sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.
  3. Creación de novos xulgados e dotación de persoal.
  4. Consolidación reforzos.
  5. Resolución pola que se convoca a provisión en comisión de servizo, de forma temporal e por petición do interesado, de postos de traballo nos órganos de nova creación. (Conforme vos temos informado, os criterios para a concesión de comisións de Servizo serán os mesmos ca nun concurso de traslados (antigüedade + galego).
  6. Rolda de intervencións.

 

SPJ-USO ESIXE QUE AS PRAZAS DESOCUPADAS A RESULTAS DE COMISIONS SE OFERTEN EN SUBSTITUCION

PLAZAS NUEVA CREACIÓN1.pngVER NOTA Como sabedes, o pasado luns 16 de outubro, publicouse no BOE o RD 902/2017, de 13 de outubro, de creación de 93 Xulgados e prazas xudiciais, correspondendo a Galicia 4 novos Órganos: Os Xulgados de 1ª Instancia nº 6 de Ferrol, nº 7 de Ourense e nº 15 de Vigo e o Xulgado Social nº 6 da Coruña, que se prevé que comecen a funcionar a finais deste ano ou principios do ano que ven, polo que as prazas correspondentes aos funcionarios ao servizo da Administración de Xustiza deberán ser ofertadas en comisión de servizos próximamente.

Malia que xa tivemos varias mesas para tratar o borrador da orde pola que se van regular definitivamente as comisións de servizos na nosa comunidade, aínda non está pechado. SPJ-USO considera que o ideal era pechar definitivamente dita orde e que estivese publicada para cando se oferten as prazas dos Órganos de nova creación, fundamentalmente porque no borrador recóllese, por unha banda, que as prazas desocupadas a resultas das comisións de servizos, será ofertadas para substitución entre titulares, e por outra que a comisión de servizos se abrirá tamén ao persoal destinado fóra de Galicia, onde sabemos que hai moitos compañeiros e compañeiras interesados.

 Ao non estar publicada esa orde, o que fai a DXX e ditar e publicar unha resolución “ad hoc” para convocar as comisións dos novos Xulgados, e no borrador que se nos trasladou de dita resolución, NON consta que as prazas desocupadas se vaian ofertar en substitución, de feito, en ocasións anteriores NON SE FIXO. SPJ-USO non o vai permitir, e defendemos, en todo caso, a aplicación do establecido polo punto 1º do artigo 1 da vixente orde de substitucións, que dí textualmente: Primeiro.-Obxecto.

  1. Esta resolución ten por obxecto regular a provisión de forma temporal, mediante substitucións, dos postos de traballo reservados aos funcionarios integrantes dos corpos xerais ao servizo de Administración de xustiza -corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa, e auxilio xudicial- que presten os seus servizos na Administración de xustiza en Galicia, cando estes postos se atopen vacantes ou cuxo titular estea ausente en períodos de longa duración como permisos, licenzas, comisións de servizos, excedencias, servizos especiais ou situacións de liberación sindical.”

Para evitar sorpresas por parte da DXX, o pasado martes presentamos  escrito esixindo:

  1. Que se nos convocara para pechar definitivamente a orde reguladora das Comisións.
  2. Que de non estar publicada dita orde, na resolución “ad hoc” publicada para convocar as Comisións, se recollera expresamente que se ofertarían en substitución as prazas desocupadas a resultas, e recordabamos que en aplicación da normativa vixente ten que ser así en todo caso.

 Desgraciadamente, os nosos temores confírmanse e na convocatoria de mesa sectorial recibida NIN se inclúe na orde do día a negociación da orde reguladora das comisións de servizos NIN se prevé a oferta das prazas resultantes en substitución no borrador de Resolución. SPJ-USO vai esixir que se inclúa, para evitar depender da vontade da DXX, e que, aínda de non ser así, ditas prazas se oferten, como non pode ser doutro xeito, vista a normativa vixente, que noutras ocasións a DXX pasou polo forro.

 

ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR NUMERO UNO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

Resultado de imagen de notas de corte oposiciones justiciaReunido el Tribunal Calificador Numero Uno el día 17 de octubre de 2017, ACUERDA fijar la nota mínima necesaria para superar el primer ejercicio de acceso al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia por Promoción Interna, celebrado el pasado 1 de octubre, en 11 puntos.
En Madrid, a diecisiete de octubre de dos mil diecisiete.

COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE

Por un fallo na rede onte non puidemos publicar o ocorrido no Comité de Seguridade e Saúde celebrado o pasado 18/10/2017

Achegámolo a continuación, aínda que a información non transciende dun simple paripé onde a DXX unha vez máis se xustifica na súa falta de orzamento. PERDOADE As MOLESTIAS.

RESUMEN COMITE 18 OCTUBRE1

PROPUESTAS SPJ USO COMITE DE S. E S.

EVALUACIÓNS COMITE

Corrección de errores , calendario laboral

Resultado de imagen de CALENDARIO LABORAL

VER BOE Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018.