SPJ USO ESIXE Á DXX MESA SECTORIAL EXCLUSIVA DE RETRIBUCIÓNS

 

Resultado de imagen de retribucionESVER  ESCRITO RETRIBUCIONES   Este sindicato ven de presentar escrito esixíndolle a Dirección Xeral de Xustiza, a convocatoria inmediata de mesa sectorial exclusiva de retribucións, coa presenza do Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, A.A.P.P e Xustiza, Alfonso Rueda Valenzuela, co fin de rematar coa grave discriminación que sufrimos os funcionarios de xustiza galegos desde hai anos.

              COMPLEMENTO  AUTONOMICO TRANSITORIO (CAT).-

É  hora de que se faga unha revisión urxente dos importes do CAT. Lembramos á DXX que somos un corpo nacional e que de todo o territorio nacional, os funcionarios de xustiza en Galicia estamos na actualidade no furgón de cola de dita retribución, sendo os últimos en deixar de sofrer os recortes na mesma, e vendo como  no territorio Ministerio e case na totalidade das demais CCAA, o complemento milloraba.

                   BAIXA POR ENFERMIDADE.-

Esiximos que dunha vez por todas se elimine a penalización das baixas médicas, que nos obriga mesmo a acudir ao noso posto de traballo en situacións de enfermidade, xa que as nosas nóminas xa non aguantan máis recortes. Recordamos que levamos anos loitando contra esa normativa confiscadora e denunciando a discriminación co réxime establecido para outros integrantes da Administración de Xustiza como Maxistrados e Fiscais, que en todo caso, debe ser o mínimo aplicable a todo o persoal de Xustiza.

 COMPLEMENTO PARA OS XULGADOS DE VIOLENCIA.-

Os xulgados de violencia de Galicia son os únicos de todo o estado Español, nos traballadores non reciben ningún complemento económico pola penosidade do traballo realizado diariamente.  A Administración é coñecedora de que estes órganos teñen unha hora de entrada, pero  os seus traballadores e traballadoras nunca saben cal vai ser a súa hora de saída, xa que o seu horario está suxeito a unha garda permanente. Denunciamos que os complementos que están fixados para estes órganos noutros lugares de España chegan a alcanzar os 1000 euros e recordamos que xa no seu día houbo negociación sobre o tema, pero, inexplicablemente, a DXX retirou de xeito sorpresivo a súa oferta en plena negociación.

COMPLEMENTO PARA AS OFICINAS DE REXISTRO DOS  XULGADOS DE GALICIA.-

Tamén queremos sinalar que os compañeiros dos Decanatos ou oficinas de rexistro e repartición de escritos, sofren unha discriminación horaria, polo réxime de permanencia que lles obriga estender a súa xornada,  tanto no verán como no inverno ata as 15 horas. O agravio comparativo co resto dos seus compañeiros e particularmente grave no período estival,  xa que non lles permite gozar da flexibilidade horaria, e e nas semanas grandes, impedindo a realización da xornada reducida.

CURSOS DE FORMACIÓN ONLINE PARA OPOSICIÓNS

OPOSICIONESESCRITO CURSO OPOSICIONES Co gallo da inminente convocatoria de oposicións este sindicato  ven de presentar escrito a dxx para que convoque   plans  de formación para o persoal funcionario  tales como   convocatoria de cursos online de preparación para a  oposición aos corpos de tramitación e xestión procesual e administrativa pola quenda de promoción interna, e curso online de preparación da oposición aos Corpos de Auxilio, Tramitación e Xestión, dirixida aos funcionarios interinos.

As accións formativas  encamiñadas á profesionalización, promoción e desenvolvemento, dos traballadores na  administración de xustiza en Galicia, é un alicerce fundamental, para o bo funcionamento das oficinas xudiciais, no traballo diario e en consecuencia, unha atención ao cidadán acorde coas premisas dunha xustiza eficaz , rápida e profesional; por iso debemos continuar e mellorar as accións formativas , na medida do posible e adaptalas á realidade actual , tanto de normativa  como de medios para poder chegar con garantías ao maior número de funcionarios.

Pero con todo desde que a comunidade de Galicia, recibise as competencias en xustiza, nunca se organizou cursos de preparación online ou presenciais, encamiñados a preparar aos actuais profesionais dos xulgados, nin ao persoal interino con interese  de aprobar unha oposición de xustiza;  estes cursos preparatorios teñen moi boa acollida noutras comunidades, e territorio ministerio , o cal os leva organizando máis de 10 anos, dando a oportunidade aos traballadores  de prepararse ou ter un complemento á preparación acorde á  imaxe e profesionalidade, que debe dar o terceiro poder do estado.

E máis cando a comunidade galega ten unha plataforma online (EGAP) deseñada e funcionando, o cal non supoñería gasto algún en desenvolvemento de plataformas,  nin de organización de medios, só tería o gasto de facilitar o temario, exames  supostos prácticos actualizados á normativa vixente ao persoal funcionario e interino que cumpra as condicións que se establezan para realizar estes cursos,

Lembremos que a promoción e  formación profesional  dos traballadores, debe é ten que intervir a administración competente, e facilitar o acceso ás xornadas formativas da maneira máis efectiva posible.

Maza aconseja a los fiscales que recurran para que se transcriban las declaraciones de investigados, testigos y peritos

Resultado de imagen de TRANSCRIBIR

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha recomendado a los fiscales, en la “Instrucción 3/2017, sobre documentación de las diligencias sumariales de naturaleza personal”, que recurran jurisdiccionalmente ante las Audiencias Provinciales para hacer que les sea transcritas a papel las declaraciones que investigados, testigos y peritos realicen durante la fase de instrucción, las cuales son grabadas en formato audiovisual en DVD o CD. VER NOTICIA EN CONFILEGAL

MODIFICACIÓN da adxudicación de substitucións entre titulares

27315-logo_intranet_xustizaProducida a desocupación de diversos postos susceptibles de cobertura mediante substitución entre titulares, e non existindo candidatos/as nas respectivas unidades, ou non sendo posible a súa cobertura por persoal do órgano, procedeuse á publicación das prazas na intranet xudicial durante os días 22, 23 e 26 de xuño.

ACCEDE A MODIFICACIÓN

PRORROGA LEI REXISTRO CIVIL

Resultado de imagen de REGISTRO CIVIL

 VER BOE    Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio,  de la Jurisdicción Voluntaria.

Los expedientes matrimoniales que se inicien antes de la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil se seguirán tramitando por el Encargado del Registro Civil conforme a las disposiciones del Código Civil y de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957.»

Dos. Se modifica el apartado Nueve de la disposición final primera, que modifica el artículo 56 del Código Civil, en los términos siguientes: Sigue leyendo

AVISOS DE SUBSTITUCIÓNS

Resultado de imagen de AVISOS DE SUBSTITUCIONS

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os/as interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme ao Anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado adicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se solicite varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta de corresponderlle máis dunha das prazas, será a que recollida na solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación

Prazo de presentación de solicitudes: 29 e 30 de xuño e 3 de xullo de 2017
Órgano xudicial da desocupación: Xulgado 1ª Instancia e Instrución núm. 3 Carballo
Motivo da desocupación: Liberación sindical Corpo: Tramitación.

As peticións deberán ser remitidas por algunha das seguintes canles: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222