CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE TRABALLO DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA.

Resultado de imaxes para interinosRemitido literalmente pola DXX:

A vindeira semana, publicarase no DOG a Resolución do 18 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Anuncios

ÚLTIMA HORA: OPOSICIÓNS OEP 2017/18

Resultado de imaxes para oposiciones OEP XUSTIZA 2017/2018 SEGUNDO O MINISTERIO DE XUSTIZA.

O venres, 15 de Marzo de 2019, publicouse no BOE a orde JUS/291/2019, do 4 de marzo, pola que se establecen as bases comúns que rexerán os procesos selectivos para ingreso ou acceso aos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de Xustiza.

Segundo información do MINISTERIO DE XUSTIZA mañá venres 22 de marzo, publicaranse no BOE as CONVOCATORIAS de PROMOCIÓN INTERNA. 

Falta aínda a negociación das convocatorias da QUENDA LIBRE, negociación que leva atraso respecto das previsións que deu o Ministerio, de comenzar a negociación a finais do pasado mes de febreiro.

En calquera caso, as MOI OPTIMISTAS previsións que o Ministerio trasladou na última reunión celebrada en Madrid o 19 de febreiro eran:

  • EXAMES DE PROMOCIÓN INTERNA antes do verán.
  • Primeiro EXAMEN XESTIÓN QUENDA LIBRE antes do verán
  • RESTO DE EXAMES (tramitación e auxilio) de QUENDA LIBRE despois do verán.

Pero insistimos, son previsións do Ministerio, que probáblemente, para non variar, unha vez mais no se cumplirán.

SPJ USO PREAVISA EN TIEMPO Y FORMA ELECCIONES SINDICALES 2019

En agosto del año pasado informábamos ante la presentación de un preaviso ilegal presentado por un Sindicato, que SPJ USO actuaría y convocaría Elecciones Sindicales dentro del marco de la legalidad.

Nuestro mandato de cuatro años finaliza el próximo 18 de Junio del presente, por lo que el comunicado o preaviso se efectuará por el promotor legitimado en comunicación oficial  ante la Oficina Pública de registro y al órgano competente en materia de personal de la Unidad Electoral a la que afecte la  promoción de las elecciones, siempre con, al menos, un mes de antelación al inicio del  proceso electoral y nunca en un plazo superior a tres meses.(RD.1846/1994 art. 8) Dicha comunicación o preaviso se efectuará inexcusablemente en el modelo oficial existente al efecto y en el que han de constar:

– Nombre de la unidad electoral.

– Número de funcionarios a los que afectan las elecciones.

– Tipo de las elecciones a realizar: si son totales o parciales.

– Mes en el que se prevé efectuar las elecciones.

– Fecha del inicio del proceso electoral.

El proceso electoral se inicia en el momento de constituirse la mesa electoral, en la fecha indicada en el preaviso.

preavisos1

 

 

 

 

SPJ-USO REITERA A SÚA PETICIÓN Á DXX DA PREPARACIÓN ON LINE DAS OPOSICIÓNS DE XUSTIZA,

Resultado de imagen de PREPARACION ONLINE DE OPOSPREPARACIÓN DE OPOSICIÓNS -ON LINE- A TRAVÉS DA PLATAFORMA EGAP,  para  os corpos de tramitación e xestión procesual e administrativa, pola quenda de promoción interna,  e para os Corpos de Auxilio, Tramitación e Xestión, dirixida aos funcionarios interinos.

VER ESCRITO PRESENTADODocumento (47)1.png

 

SPJ-USO esixe a creación de tres novas prazas para o servizo de rexistro e repartición de Ourense.

SPJ-USO, ademais das denuncias na prensa, ten presentado ata 3 escritos pedindo solucións á escasez de persoal no servicio de Rexistro e Reparto e no de presentación de escritos do Decanato de Ourense, que pasa por un incremento urxente do seu plantel.

Duascentas demandas sen rexistrar por mor da escaseza de persoal no decanato do xulgado

O sindicato SPJ-USO tacha a situación de « esperpéntica» e lembra que se trata dun servizo estratéxico

Tras o despedimento de dous auxiliares de reforzo que prestaban os seus servizos neste departamento, actualmente son tres persoas as que conforman o persoal real

Ver noticia Voz de Galicia

 FORMACIÓN PARA O POSTO DE TRABALLO DO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.

Resultado de imagen de formacion posto de traballo

INSCRICIÓN: ata o 20 de decembro de 2019 na zona de matrícula da EGAP no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula>.

As probas de avaliación que se poidan establecer serán obxecto de convocatoria independente.

Os itinerarios formativos comprenden “FORMACIÓN PARA O POSTO DE TRABALLO DO PERSOAL FUNCIONARIO DA ADMÓN DE XUSTIZA EN GALICIA:

– utilidades básicas-contidos

– especialidades da orde xurisdiccional penal-contidos,  e 

– especialidades das ordes xurisdiccionais civil e laboral-contidos”

E ó mesmo tempo, en cada un dos itinerarios hai diferentes módulos:

Minerva, Lexnet, Punto neutro xudicial, Intranet, outras utilidades e aplicación, Protección de datos, Sirax,…

Amplía a información no enlace que se achega:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190318/AnuncioO150-110319-0001_gl.html