Archivo mensual: marzo 2011

SPJ-USO convértese na segunda forza sindical en Galicia

Rematado provisionalmente o proceso electoral en Galicia, a falta das votacións na mesa de Ribeira, SPJ-USO convértese na segunda forza sindical, polo que queremos agradecer a todos os compañeiros a confianza depositada no noso sindicato.


CCOO: 18 delegados

SPJ-USO: 14 delegados

UGT: 12 delegados

CSIF: 11 delegados

CIG: 10 delegados

STAJ: 7 delegados

Anuncios

Nuñez Feijóo presenta o proxecto ‘Kronos’

Fonte: www.xunta.es

Feijóo resalta que o proxecto ‘Kronos’ permitirá “unha verdadeira relación telemática cos usuarios, que os empregados desfruten as vantaxes da flexibilidade laboral e que estean sometidos a un control horario homoxéneo”

Sinala que o proxecto comezará a implantarse a partires de abril, despregándose “o sistema de acreditación dixital a cada un dos 20.000 traballadores que prestan servizos na Xunta e na administración de xustiza”

Explica que “o certificado prové o empregado público da sinatura electrónica, recoñecida co mesmo valor que a sinatura manuscrita de acordo coas certificacións expedidas pola Fábrica Nacional de Moneda e Timbre”

Avoga por que a a oferta de emprego público alcance catro obxectivos : “Cumprir a Lei de Oferta Pública de Emprego; non incrementar o gasto de funcionamento das administracións públicas; dotar de estabilidade os empregados públicos; e focalizar nas profesións que a Xunta necesita máis” Sigue leyendo

Oposiciones 2010, Tramitación Libre, rectificación lista aprobados

Acuerdo de 29 de marzo de 2010, del Tribunal Calificador Único, ACCESO LIBRE, por el que se rectifica el Acuerdo de 14 de marzo.

30 de marzo de 2011
Documentos asociados

Oposiciones 2010, Tramitación Libre, rectificación lista de aprobados

Acuerdo de 29 de marzo de 2010, del Tribunal Calificador Único, ACCESO LIBRE, por el que se rectifica el Acuerdo de 14 de marzo.

30 de marzo de 2011
Documentos asociados

Oposiciones 2010, Gestión PI, convocatoria lectura segundo ejercicio

Convocatoria para la lectura del segundo ejercicio celebrado el pasado 28 de noviembre.

NUEVO

Calendario de lectura para la semana del 4 al 9 de abril (PDF. 58 KB)

Convocatoria lectura del 28 al 31 de marzo de 2011. (PDF. 58 KB)

Calendario para la semana del 21 al 25 de marzo (PDF. 58 KB)

Sigue leyendo

Oposiciones 2010, Auxilio Judicial, nombramiento funcionarios en prácticas

Orden de 22 de marzo de 2011, por la que se nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Auxilio Judicial.

29 de marzo de 2011
Documentos asociados

Nombramiento Funcionarios en practicas Auxilio 2010 (PDF. 63 KB)