Archivo mensual: mayo 2015

RECUPERACION DA EXTRA DE 2012.

         spjusoinforma3Neste mes recupérase en total xunto coa paga de xaneiro de 2015, o 24,04%, tanto da extra como da paga adicional. Se calculades o 24,04% da paga adicional e lle restades o que nos pagaron por este concepto en xaneiro, dávos a cantidade que nos pagan agora.

E se facedes a mesma operación coa paga extra, ou sexa, 24,04% da paga extra total e lle restades a cantidades que pagaron por este concepto en xaneiro, dávos a cantidade que nos pagan nesta nómina.

         Tómase como base a nómina de XUÑO do ano 2012, para determinar as cantidades.

         Estas cantidades veñen reguladas na Lei de emprego público de Galicia, Lei 2/2015, de 29 de abril,  disposición transitoria 12ª.

         En definitiva, a cantidade que nos pagaron ata o de agora, con respecto á devolución da extra de 2012, é un 24,04%, tanto do concepto de paga extra, como do concepto de paga adicional.

Anuncios

Concurso de traslados Técnicos Especialistas y Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

aefd5-concursotraslado2013Orden JUS/976/2015, de 11 de mayo, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Facultativos, Técnicos Especialistas y Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

VER BOE

BOLSA DE TRABALLO MEDICOS FORENSES

logointranetCorrección de erros da listaxe definitiva de admitidos e excluídos e as listaxes provisionais de baremación dos méritos dos admitidos bolsa de traballo de médicos forenses

corrección de erros.PDF (2)

AVISO DE SUBSTITUCIONS

  logointranet Na Intranet publicáronse  avisos de desocupación entre titulares. As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. Dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma. O prazo de presentación de solicitudes será os días 25,26 e 27 de  Maio. As solicitudes debense anticipar por fax ao num. 981 54 62 22, utilizando o modelo Anexo II. As prazas son as seguintes:

A CORUÑA

AUDIENCIA PROVINCIAL SECRETARÍA – A CORUÑA

Corpo: Tramitación procesual e administrativa

Prazo: 25,26 e 27 de maio de 2015

Motivo: Vacante

XULGADO DE PAZ – CEDEIRA

Corpo: Auxilio xudicial Prazo: 25,26,27 de maio de 2015

Motivo: Vacante

SPJ-USO SOLICITA DE LA DXX DOBLE PANTALLA POR FUNCIONARIO PARA LOS DECANATOS Y SERVICIOS DE RECOGIDA DE ESCRITOS

spjusoinforma3SPJ-USO hemos presentado a la DXX escrito solicitando se dote a los decanatos y servicios de recogida de escritos de los partidos judiciales, de doble pantalla por funcionario para agilizar el registro de asuntos y la grabación de datos y evitar los múltiples problemas que genera y que podéis leer en el escrito presentado y al que se accede pulsando aquí. 

BOLSA DE TRABALLO DE MEDICOS FORENSES

logo_dogNo DOG do día 20 de Mayo, publicouse a

RESOLUCIÓN do 30 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproba a listaxe definitiva de admitidos e excluídos, así como as listaxes provisionais da baremación dos méritos dos admitidos, da bolsa de traballo de médicos forenses, convocada pola Orde do 29 de setembro de 2014.

Sigue leyendo