Archivo mensual: agosto 2016

Imagen

SEMANAS GRANDES. SETEMBRO

S.GRANDES

Anuncios

EXCLUSIÓN DA BOLSA DE INTERINOS. OURENSE

logoDOGRESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2016, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se notifica o acordo de exclusión da bolsa de interinos dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza (expediente 136/2016).

Ao abeiro do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e logo de intentar a notificación ao interesado que se indica a continuación sen que se puidese practicar, notifícaselle á persoa que no anexo se menciona que resolvo publicar por este medio que se ditou o 2 de agosto de 2016 acordo de exclusión das bolsas de interinos dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza (expediente OU-136/2016). A eficacia desta resolución queda supeditada á súa publicación no Boletín Oficial del Estado (BOE).

O expediente relacionado atópase á disposición do interesado para que, de ser o caso, poida consultalo na citada Xefatura Territorial de Ourense, situada na avenida da Habana, 79, 1ª, 32004 Ourense.

VER PUBLICACIÓN DOG

Imagen

NÓMINA DE AGOSTO

IMG-20160830-WA0005
IMG-20160830-WA0004

ULTIMATÚM AO CONSELLEIRO

SPJUSOINFORMA TRAS VARIAS REUNIÓNS CO DIRECTOR XERAL DE XUSTIZA, SPJ USO XUNTO CO RESTO DAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS DANLLE DE PRAZO ATA ESTE MERCORES PARA PRESENTAR ACORDO SOBRE INCAPACIDADE TEMPORAL, SUBSTITUCIÓNS E VIOLENCIA DE XENERO.

FOLLA REUNION DIRECTOR WORD I1

CONVOCATORIA PÚBLICA. ADXUDICACIÓN DE PRAZAS NAS FISCALIAS

logoDOGNO DOG DE HOXE PUBLÍCASE ORDE do 12 de agosto de 2016 pola que se resolve a convocatoria pública de provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos de traballo anunciados pola Orde do 3 de febreiro de 2016.

VER PUBLICACIÓN DOG

EGAP

logoegap NO DOG DE HOXE PUBLÍCASE:

1.-RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2016 pola que se convoca o III Foro de emprego público Temas de actualidade: tendencias e perspectivas poscrise, desenvolvemento autonómico, a negociación colectiva, o directivo público profesional e instrumentos de mellora na xestión de e para as persoas.

TEMAS A TRATAR ENTRE OUTROS:-  O emprego público na saída da crise: novidades recentes e perspectivas de futuro ingreso, A negociación colectiva no emprego público: unha mirada actualizada,  O directivo público profesional, Un novo paso no desenvolvemento lexislativo do Estatuto básico do empregado público: a Lei de función pública de Galicia e a  xestión do conflito: mediación e comunicación-oratoria.

Lugar e data: EGAP,  15 de setembro de 2016. (8 horas).

VER PUBLICACIÓN DOG

2.- RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2016 pola que se convoca a xornada titulada Reforma da Constitución, reforma territorial: puntos de encontro.

TEMAS A TRATAR ENTRE OUTROS.- Reforma desexable, reforma rexeitable,  A reforma constitucional: entre a realidade e o desexo,  A cuestión catalá: democracia e Constitución,  O problema de España: un conflito entre a negación e a evidencia, • O Estado autonómico ou o fracaso dun éxito,  Para que se reforman as constitucións?

Lugar e data : EGAP,  12 de setembro de 2016. (7 horas lectivas).

VER PUBLICACIÓN DOG