Resolución das comisións de servizo

Resolución do 11 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a
convocatoria, en comisión de servizo, de postos de traballo nos órganos de nova creación entrefuncionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, efectuada por Resolución do 23 de novembro de 2017.

VER DOCUMENTO RESOLUCIÓN E PRAZAS ASIGNADAS

Anuncios

Los comentarios están cerrados.