Archivo de la categoría: COMISIÓN SEGUIMIENTO ACUERDO

PLANS DE RECUPERACIÓN DO 27 DE MAIO ATA 28 DE XUÑO

Plans - nota junio (1)1Plans - nota junio (1)2.png

Anuncios

PLANS DE RECUPERACIÓN: RETRIBUCIÓNS E CUESTIÓNS IMPORTANTES DOS PLANS.

image (6)

 

Imagen

PLAN DE RECUPERACIÓN. TERCERA FASE

image (5)

PLAN DE RECUPERACIÓN DO TRABALLO POR MOR DA FOLGA

Resultado de imagen de verdades

Trala información unha vez mais demagóxica, electoralista e populista difundida polo pseudosindicato Stajjj referente ós pláns de recuperación aclaramos:

1.- Staj non está na comisión de seguimento do acordo firmado, nin se lle espera, estivo agochado na crítica e no insulto, e no canto de traballar, adicouse a poñer paus nas rodas, e agora adícanse a chamar á DXX a ver se conseguen algunha información sobre como está a negociación dos plans.

2.- SPJ-USO está presente na comisión de seguemento do acordo, e no canto de adicarse a cacarear como outros, está traballando na comisión de seguemento para conseguir uns plans o mais axeitados, xustos e bos posibles para todos ou a maior parte dos funcionarios da xustiza galega.

3.- SPJ-USO xa vos ten informado que os plans de actuación continuarán, e en canto teñamos unha información definitiva ó respeto, farémosvola chegar, non informándose de todas e cada unha das reunións da comisión de seguimento para evitar mais paus nas rodas por parte dalgúns.

4.- Manterémosvos puntualmente informados, e SEGUIREMOS TRABALLANDO para conseguir os mellores plans posibles para todos vós.

Partes do plan de recuperación. Peche e envío.

Resultado de imagen de TRABAJO HORAS EXTRAS 20 HORAS

Hoxe, venres 30 de novembro, ábrese o prazo para pechar e enviar os partes do plan de recuperación por parte dos funcionarios que comezaron o mesmo no mes de novembro e xa fixeron todas as horas correspondentes.

Aqueles que aínda teñan horas pendentes por facer deberán esperar a realizalas, e despois pechar e enviar o parte antes da data indicada nas instrucións publicadas (10/12, 17/12, 19/12 ou 31/12 segundo a data do inicio do plan).

PUBLICADO INTRANET

NOVA FASE PLAN DE RECUPERACIÓN

Resultado de imagen de PLAN DE RECUPERACIÓN TRABALLOCOLGOUSE NA INTRANET A SEGUINTE NOTA  DIRIXIDA AO PERSOAL VOLUNTARIO PARTICIPANTE NO PLAN DE RECUPERACIÓN:

Comeza unha nova fase do Plan de recuperación:
Inicio: 26/11/2018           Fin: 31/12/2018

ORGANOS.-Tribunal Superior de Xustiza e  Seccións civís das Audiencias Provinciais

Nº máximo de horas por funcionario: 20 horas. Non se computarán as fraccións que superen este máximo.
As horas poderán realizarse durante os días comprendidos entre o 26/11/2018 e o 31/12/2018 (ambos incluídos).
Nº máximo de horas por día: 3 horas. Non se computarán polo tanto as
fraccións que superen este período.
Nº mínimo de horas por día: 1 hora. Non se computarán as fraccións inferiores
a este período.
• Fin da xornada extra: A xornada extra non poderá realizarse máis alá das 20.00 horas.
INSTRUCIÓNS
1. Fichaxe
O persoal funcionario só poderá realizar as horas extra ao finalizar a súa xornada
laboral ordinaria.
Deberá ficharse a xornada ordinaria de traballo: a entrada e a saída.
Ademais, e sempre que xa estea fichada a xornada ordinaria, deberá ficharase a
xornada extra (entrada e saída. )
Non se poderá facer, nin se computará, ningún fichaxe realizado con posterioridade á saída da xornada extra.

Inicio da xornada extra: O cómputo da xornada extra iniciarase a partir das 14:31 horas.

2. Parte de actividade.-Ademais de fichar a xornada extra, o persoal deberá cubrir e presentar a través da OPAX un parte de actividade único que recolla todos os días nos que fixo horas extra (independentemente do mes no que realice: novembro/decembro), e no que necesariamente terá que rexistrar diariamente:
• a hora de inicio e fin da xornada extra realizada, aínda que fichara.
• as actividades realizadas durante as horas extra, seleccionando o tipo de actividade, o número de veces que se realizou, e indicando no campo de observacións  o nº/identificador do procedemento.

Peche e presentación do parte único.
1. O parte deberá pecharse e, despois, presentarse telemáticamente a través da
OPAX.
2. O parte deberá pecharse cando todas as xornadas extras realizadas (20
horas máximo) estean rexistradas.
3. O peche e a presentación electrónica poderán realizarse dende o 30 de novembro
ao 4 de xaneiro (ambos inclusive).
4. De non facelo no período sinalado e, por causas xustificadas, poderá autorizarse
a gravación e presentación do parte nunha data posterior.
Acceso ao parte de actividade.
• No sistema OPAX (opax.xunta.es) seleccionar o menú “Plan de recuperación”.
• Indicar o mes e ano de inicio da fase (novembro 2018) e pulsar botón “Buscar”.
• Pulsar o botón “engadir día” para introducir os datos da xornada extra.

IMPORTANTE:
O parte deberá conter a totalidade das xornadas e horas extras realizadas na fase, polo que non deberá validar nin enviar o mesmo se non está completo.

No caso de que inicie as horas extras nun mes e as finalice no seguinte o parte único ten que incluír as xornadas extra de ambos meses.
Non se admitirán, salvo fallo do sistema informático, os partes non  Telemáticos.

ver publicación nota:  Ligazón plan de recuperación