Archivo de la categoría: CURSOS FORMACION

CONVOCATORIA CURSOS FORMACIÓN

egap2VER RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2018 pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas.

A inscrición para o acceso aos contidos pode facerse en calquera momento a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 20 de decembro de 2018

Cada persoa determinará libremente o número de actividades en que queira inscribirse e mais o período durante o cal vai traballar na actividade ou actividades do programa de autoformación elixidas. Os contidos estarán dispoñibles ata o 20 de decembro de 2018.

4. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a inscrición. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57 e 981 54 62 54 e 981 54 63 35 e do enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.gal.

5. Unha vez inscrita, a persoa recibirá unha mensaxe de correo electrónico de confirmación e despois poderá acceder aos contidos da actividade ou actividades na aula virtual, no enderezo https://egap.xunta.gal/aulavirtual.

6. O acceso aos contidos das actividades do programa de autoformación non implica a obriga de presentarse ás probas de avaliación reguladas no anexo II, nin é tampouco un requisito para matricularse nelas.

7. O acceso aos contidos das actividades do programa de autoformación non dá dereito á expedición do certificado regulado na base oitava do anexo II.

EGAP MATRICULA

Anuncios

CURSOS PARA AFILIADOS E NOVOS AFILIADOS

Os/as afiliados/as da FEP-USO, poderanse inscribir de forma directa, a partir do 19 de marzo e ata ó 22 de abril. Os cursos impartiranse do 23 abril ó 27 de maio.

Cartel formación FEP-USO 1er semestre COLOR Admón local e autonómica1.png

Publicado el Acuerdo de Formación para el empleo de las Administraciones Públicas

79641-logo_boe255b1255dFormación continua en las Administraciones Públicas

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018.

PDF (BOE-A-2018-4221 – 17 págs. – 318 KB)    Otros formatos

Actividades formativas para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.

egap2 VER RESOLUCIÓN N Aprobado o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2018 polo Consello Reitor, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da EGAP, procede convocar as actividades de formación para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia do ano 2018 que se detallan nos anexos desta resolución,

https://egap.xunta.gal

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia PRESENTACION POR AQUÍ https://egap.xunta.gal/matricula

O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

Para poder superar as actividades de formación, o alumnado deberá superar unha proba de avaliación que se realizará ao final delas, tanto na modalidade de teleformación como nos cursos que se impartan de xeito presencial. As probas poderanse desenvolver de xeito descentralizado nas sedes que se determinen no comezo de cada actividade.

FEP-USO. Cursos de Formación para afiliados, apertura plazo inscripción.

  La Federación de Empleados Públicos de USO abre la inscripción de los siguientes Cursos dirigidos a toda su afiliación:
-Prevención de Riesgos Laborales.
-Prevención de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario.
-La Protección de Datos en la Administración Pública Sanitaria.
-Celador Sanitario Nivel Básico.
-El Celador en el Área Quirúrgica.
-El Trabajo de Pinche en el Servicio de Cocina Hospitalaria.
Los afiliados/as de la FEP-USO se podrán inscribir de forma directa, a partir del 26 de Febrero y hasta el 11 de Marzo.
Estos Cursos se impartirán del 12 de Marzo al 13 Abril.
Os recordamos que también esta abierto y podéis inscribiros en el Curso de Elecciones Sindicales.
Podéis acceder a la inscripción de todos estos Cursos desde el banner habilitado en la Web de la Federación de Empleados Públicos de la USO:   www.fep-uso.es 
 
También podéis acceder directamente a la nueva plataforma de Formación de la FEP-USO a través del siguiente enlace:  https://formacion.fep-uso.es/login/index.php
La Federación de Empleados Públicos de USO, apuesta por una formación rigurosa, profesional y gratuita, para toda su afiliación. Una formación propia y generada con nuestros medios y recursos, sin intermediarios, ni beneficios. Este ha sido siempre nuestro objetivo, poder dar un servicio de utilidad a todos nuestros afiliados y afiliadas.
Seguiremos informando. y publicando mas cursos

Plan formativo ofimático de Galicia

egap2RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2018 pola que se convocan as actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para opersoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte
ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia

As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/ matricula, desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización

As dúbidas, a través dos números de teléfono 981 54 62 57, 981 54 62 54 e 981 54 63 35 e
do enderezo de correo electrónico xestion.egap@xunta.gal.

BASES CURSOS EGAP