Archivo de la categoría: CURSOS FORMACION

EGAP. Curso Superior de Administración Electrónica.

Resultado de imagen de Curso Superior de Administración Electrónica.

1. OBXECTIVOS.- Este curso pretende afondar, desde unha perspectiva técnico-xurídica, na concepción da Administración electrónica, con especial énfase no arquivo electrónico administrativo,

2. CONTIDOS.- Réxime xurídico dunha Administración dixital,  Identidade dixital: identificación e sinatura dixitais.  Sede electrónica e carpeta do cidadán.  Rexistro electrónico único. Notificación electrónica. Interoperabilidade e seguridade. Arquivo electrónico, documento electrónico e copia,  Atención á cidadanía.  Publicidade normativa,  Reutilización e transparencia.

 50 PRAZAS, LUGAR EGAP CON DATAS DESDE O 30 DE OUTUBRO ATA O 20 DE DECEMBRO DE 2017, HORARIO DE TARDE, 114 HORAS LECTIVAS, 30 HORAS DE CLASES PRÁCTICAS PRESENCIAS E 84 DE TELEFORMACIÓN.

DESTINATARIOS.- Persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das administracións públicas de Galicia, tanto autonómica como local e de xustiza, e das universidades do Sistema universitario de Galicia que se encadren nalgunha das seguintes categorías: (a) Pertencer ao grupo A (subgrupos A1 e A2) do persoal funcionario. b) Pertencer aos grupos I e II do persoal laboral. c) Pertencer ao grupo C (subgrupo C1) do persoal funcionario ou grupo III do persoal laboral incluído no ámbito de aplicación do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, e estar en posesión do título de ciclo superior de formación profesional relacionado coa informática.

INSCRIPCIÓN.- A  través da área de matrícula da web da EGAP (https://egap.xunta.gal/matricula/).

Poderá obterse calquera outra información, das 8.30 ás 14.30 horas, nos teléfonos: 981 54 62 41/981 54 62 39.

INFORMACIÓN COMPLETA NO DOG

Anuncios
Imagen

CURSOS SPJ-USO 60 HORAS(AFILIADOS É NOVOS AFILIADOS)

IMG-20170927-WA0002.jpg

Cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga)

Resultado de imagen de CELGANo DOG de hoxe publicase, RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga), que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

1.- Cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior, presenciais e en liña e  Cursos preparatorios para acadar os certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2017/18, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia

2.- Os cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior van dirixidos aos empregados/as públicos/as da Administración autonómica, da Administración local e da Administración periférica do Estado na Comunidade Autónoma de Galicia,

3.Inscripción.. Formulario de inscrición telemática no enderezo  www.eoidigital.com/preinslinguagalega.

VER DOG

O prazo para presentar as solicitudes abranguerá desde o día 1 ata o 10 de setembro de 2017, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubro-xaneiro); e desde o 2 ata o 11 de xaneiro de 2018, para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).

As dúbidas, as dificultades técnicas e mais as solicitudes de información serán atendidas a través do correo electrónico asesoria.eoi@edu.xunta.gal e do teléfono 981 54 65 11.

CURSOS DE FORMACIÓN ONLINE PARA OPOSICIÓNS

OPOSICIONESESCRITO CURSO OPOSICIONES Co gallo da inminente convocatoria de oposicións este sindicato  ven de presentar escrito a dxx para que convoque   plans  de formación para o persoal funcionario  tales como   convocatoria de cursos online de preparación para a  oposición aos corpos de tramitación e xestión procesual e administrativa pola quenda de promoción interna, e curso online de preparación da oposición aos Corpos de Auxilio, Tramitación e Xestión, dirixida aos funcionarios interinos.

As accións formativas  encamiñadas á profesionalización, promoción e desenvolvemento, dos traballadores na  administración de xustiza en Galicia, é un alicerce fundamental, para o bo funcionamento das oficinas xudiciais, no traballo diario e en consecuencia, unha atención ao cidadán acorde coas premisas dunha xustiza eficaz , rápida e profesional; por iso debemos continuar e mellorar as accións formativas , na medida do posible e adaptalas á realidade actual , tanto de normativa  como de medios para poder chegar con garantías ao maior número de funcionarios.

Pero con todo desde que a comunidade de Galicia, recibise as competencias en xustiza, nunca se organizou cursos de preparación online ou presenciais, encamiñados a preparar aos actuais profesionais dos xulgados, nin ao persoal interino con interese  de aprobar unha oposición de xustiza;  estes cursos preparatorios teñen moi boa acollida noutras comunidades, e territorio ministerio , o cal os leva organizando máis de 10 anos, dando a oportunidade aos traballadores  de prepararse ou ter un complemento á preparación acorde á  imaxe e profesionalidade, que debe dar o terceiro poder do estado.

E máis cando a comunidade galega ten unha plataforma online (EGAP) deseñada e funcionando, o cal non supoñería gasto algún en desenvolvemento de plataformas,  nin de organización de medios, só tería o gasto de facilitar o temario, exames  supostos prácticos actualizados á normativa vixente ao persoal funcionario e interino que cumpra as condicións que se establezan para realizar estes cursos,

Lembremos que a promoción e  formación profesional  dos traballadores, debe é ten que intervir a administración competente, e facilitar o acceso ás xornadas formativas da maneira máis efectiva posible.

Convócanse 130 prazas para 1 actividade do plan de formación continua (en liña) 2017 para a carreira fiscal e corpos de letrados da Administración de xustiza, avogados do Estado, médicos forenses e facultativos do INTCF

Resultado de imagen de formacion de recursos humanosSaíu publicada a Resolución da dirección do Centro de Estudos Xurídicos pola que se convocan 130 prazas para 1 actividade do plan de formación continua (en liña) 2017 para a carreira fiscal e corpos de letrados da Administración de xustiza, avogados do Estado, médicos forenses e facultativos do INTCF.

Para máis información prema nesta ligazón.

Cursos de linguaxe xurídica galega para persoal da comunidade

egap2 RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2017 pola que se convocan cursos de linguaxe xuPREME  PARA VERrídica galega para persoal ao servizo da Administración de xustiza e outros colectivos relacionados coa xustiza, que presten servizos dentro da Comunidade Autónoma de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais , FIN DO PRAZO: 17 DE ABRIL.

CURSOS CONVOCADOS.-

  1. Un curso de linguaxe xurídica galega nivel medio na modalidade de teleformación: 1 edición: 25 prazas

Datas lectivas: do 18.9.17 ata o 19.11.17 / exame final 25.11.17

  1. Un curso de linguaxe xurídica galega nivel superior na modalidade de teleformación: 2 edicións: 50 prazas  (25 por edición).

Datas lectivas: do 24.4.17 ata o 25.6.17 / exame final 1.7.17

Toda persoa solicitante que ao inicio do curso se atope en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automaticamente excluída da listaxe do persoal seleccionado.

https://egap.xunta.gal/matricula/login.php