Archivo de la categoría: DOG

Confección de nóminas

Descargar PDF

Anuncios

ORZAMENTOS XUNTA 2018

logo xuntaPUBLICADO NO DOGA DE HOXE:

 LEI 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

VER PUBLICACIÓN DOG

LEI 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

VER PUBLICACIÓN DOG

NOVO EDIFICIO XUDICIAL DE TUI

Implantación da Administración xudicial electrónica na Administración de xustiza en Galicia

Resultado de imagen de JUSTICIA ELECTRONICA

RESOLUCIÓN do 26 de setembro de 2017 pola que se anuncia a licitación, suxeita aregulación harmonizada,documentalmente simplificada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, do servizo de desenvolvemento de novos módulos e funcionalidades para a implantación da Administración xudicial electrónica na Administración de xustiza en Galicia, cofinanciado nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.                VER DOG

Contratación da subministración de equipamento de videoconferencia para a Administración de xustiza en Galicia.

Resultado de imagen de EQUIPOS videoconferenciaVER DOG Descrición do obxecto: o obxecto desta contratación é a adquisición de equipamento de videoconferencia para a súa instalación e uso en centros da Administración de xustiza en Galicia

O orzamento máximo autorizado é de 206.500,00 € máis 43.365 € que corresponden ao IVE (21 %), o que supón un total de 249.865,00 €.

Data de adxudicación: 8.5.2017.

b) Data de formalización do contrato: 22.5.2017.

c) Contratista: Spica, S.L.

d) Importe de adxudicación: 220.220,00 € (IVE incluído).

Adxudicación do servizo de vixilancia en edificios xudiciais

No DOG de hoxe, 23.5.17, publícase a RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se fai pública a formalización dos contratos de servizo de vixilancia e seguridade en varios edificios xudiciais da Xunta de Galicia (10 lotes).

VER RESOLUCION