Archivo de la categoría: DOG

Implantación da Administración xudicial electrónica na Administración de xustiza en Galicia

Resultado de imagen de JUSTICIA ELECTRONICA

RESOLUCIÓN do 26 de setembro de 2017 pola que se anuncia a licitación, suxeita aregulación harmonizada,documentalmente simplificada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, do servizo de desenvolvemento de novos módulos e funcionalidades para a implantación da Administración xudicial electrónica na Administración de xustiza en Galicia, cofinanciado nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.                VER DOG

Anuncios

Contratación da subministración de equipamento de videoconferencia para a Administración de xustiza en Galicia.

Resultado de imagen de EQUIPOS videoconferenciaVER DOG Descrición do obxecto: o obxecto desta contratación é a adquisición de equipamento de videoconferencia para a súa instalación e uso en centros da Administración de xustiza en Galicia

O orzamento máximo autorizado é de 206.500,00 € máis 43.365 € que corresponden ao IVE (21 %), o que supón un total de 249.865,00 €.

Data de adxudicación: 8.5.2017.

b) Data de formalización do contrato: 22.5.2017.

c) Contratista: Spica, S.L.

d) Importe de adxudicación: 220.220,00 € (IVE incluído).

Adxudicación do servizo de vixilancia en edificios xudiciais

No DOG de hoxe, 23.5.17, publícase a RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se fai pública a formalización dos contratos de servizo de vixilancia e seguridade en varios edificios xudiciais da Xunta de Galicia (10 lotes).

VER RESOLUCION

Modificacion RPTS traballadores psicosociales

Resultado de imagen de TRABAJADORES PSICOSOCIALES JUSTICIA

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 30 de marzo de 2017 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Compensación económica a avogados por xustiza gratuita

Resultado de imagen de justicia gratuita procurador

ORDE do 30 de marzo de 2017 pola que se prorroga durante o primeiro trimestre de 2017 o acordo entre a Xunta de Galicia e o Consello da Avogacía Galega sobre a compensación económica pola asistencia xurídica gratuíta.

Compensación económica a procuradores por xustiza gratuita

Resultado de imagen de justicia gratuita procuradorORDE do 30 de marzo de 2017 pola que se prorroga durante o primeiro trimestre de 2017 o acordo entre a Xunta de Galicia e o Consello Galego dos Procuradores sobre a compensación económica pola asistencia xurídica gratuíta ver enlace dog