Archivo de la categoría: EGAP

EGAP, Plan de formación para o ano 2018.

egap2Publícase como anexo a esta resolución o Plan de formación para ao ano 2018 do persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional (FC), do persoal ao servizo das entidades locais (LO), do persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia (FX), do persoal de administración e servizos (PAS) das universidades galegas (UN), e o portal de idiomas (PI), o plan formativo ofimático de Galicia (OF) e o programa de autoformación (AF), dirixido a todos os destinatarios mencionados.

VER DOG

Anuncios

Curso monográfico décimo aniversario do EBEP.

egap2

Descargar PDF

DOG

Curso monográfico A nova configuración xurídica do urbanismo e do patrimonio cultural en Galicia.

egap2VER DOG Conforme os fins que lle asigna á Escola Galega de Administración Pública a normativa que a regula (Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública, modificada pola Lei 10/1989, do 10 de xullo),

RESOLVO:

Convocar o curso monográfico A nova configuración xurídica do urbanismo e do patrimonio cultural en Galicia, de acordo coas bases que se indican a continuación:

EGAP Curso monográfico Novidades en materia de Administración electrónica introducidas

egap2

ENLACE  DOG

EGAP. Curso monográfico Cambio e motivación na función pública, nivel II.

Resultado de imagen de curso monográficoRESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2017 pola que se convoca o curso monográfico Cambio e motivación na función pública, nivel II. Continuación do curso celebrado o 15 e 12 de Xullo.

 OBXECTIVOS.- Experimentar a diferenza que existe entre «intentar facer» e «decidir facer», para tomar as rendas dos propios actos;  elevar o nivel de confianza en si mesmos/as, ilusión, motivación e desexos de pasar á acción,  Ter a oportunidade de desafiarse a si mesmos/as e experimentar o poder persoal que reside no seu interior a través dunha poderosa metáfora de superación de temores e crenzas limitantes.

 PERSOAS DESTINATARIAS.–   Entre outros, funcionarios de Xustiza.

LUGAR E DATA- EGAP, MÉRCORES 6 DE SETEMBRO DE 2017, HORARIO DE MAÑÁ.

 INSCRIPCIÓN.-  Web da EGAP (https://egap.xunta.gal/matricula/).

INFORMACIÓN.- Nos teléfonos: 981 54 62 41; 981 54 62 39.

VER INFORMACIÓN COMPLETA DOG

EGAP. Curso monográfico Responsabilidades administrativas e penais de autoridades e funcionarios.

Resultado de imagen de Curso monográfico

No DOG de hoxe publicase hoxe  Curso monográfico Responsabilidades Administrativas e Penais de autoridades e Funcionarios, trataranse, entre outros, os seguintes temas:

• O réxime das responsabilidades dos axentes da Administración: problemática actual e análise xurisprudencial.

• As responsabilidades administrativas: patrimoniais, disciplinarias e contables.

• As responsabilidades penais: delitos contra a Administración pública.

• Outros delitos.

• Como evitar incorrer en responsabilidades, Precaucións procedementais e remedios xurídicos.

LUGAR E DATAS-    EGAP, rúa Madrid, 2-4. Santiago de Compostela, 29 (horario de mañá) e 30 de xuño de 2017 ( horario de mañá e tarde). 15 HORAS LECTIVAS.

 INSCRIPCIÓN.- As persoas interesadas deberán formalizar a súa inscrición a través da área de matrícula da web da EGAP (https://egap.xunta.gal/matricula/).

 TELÉFONO INFORMACIÓN.– DE 8.30 A 14.30 HORAS EN EL TELÉFONO 981 54 62 39-981 54 62 41.  

VER PUBLICACIÓN DOG