Archivo de la categoría: FOLGA NA XUSTIZA GALEGA

COMEZA PRAZO PARA APUNTARSE OS PLANS DE RECUPERACIÓN DO TRABALLO ATRASADO

27315-logo_intranet_xustizaComunicación da Dirección Xeral de Xustiza

Na seguinte  ligazón ponse á disposición do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia o modelo de solicitude para o caso de que desexe participar no plan de recuperación do traballo previsto na cláusula 8ª do Acordo de 23/05/2018.

O número de horas e número de días á semana de duración do plan axustarase en función da carga de traballo nos distintos centros de traballo e do número de solicitantes. O importe da hora extraordinaria correspondente a cada corpo é o seguinte: (A2-Corpo Xestión): 29,97 €, (C1-Corpo Tramitación): 22,66 €; (C2-Corpo Auxilio): 17,03 €.

A dita solicitude deberá remitirse ao enderezo electrónico que figura no propio impreso antes das 14:00 horas do vindeiro  xoves 7  xuño de 2018. O persoal que non poda realizar a solicitude por estar de vacacións, permisos ou licenzas, poderá facelo nun prazo de 5 días dende a reincorporación ao seu posto de traballo.

Solicitude paraticiapación Plan de Recuperación _bolsa de voluntarios. (1)

 

Anuncios

CONVOCATORIA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO 23/5/18

Resultado de imagen de CONVOCATORIA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO ACUERDO A DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, CONVOCA A REUNIÓN DA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO DE 23/05/2018:

 DATA,–  01 de xuño de 2018.

Hora: 10:00

Lugar: Aula nº 6 – EGAP – Políngono Fontiñas (Santiago de Compostela)

 ORDE DO DÍA

 Lectura e aprobación da acta da sesión anterior.

 Aplicación dos distintos puntos do acordo.

 Rolda de intervencións.

 

 

ACORDO PUBLICADO NO DOG

Resolución do 28 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta do 24 de maio 2018 polo que se aproba o acordo acadado o 23 de maio de 2018 entre a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e as organizacións sindicais SPJ-USO, UGT e CC.OO., para a mellora das condicións de traballo do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

PLANES DE RECUPERACIÓN “”empezará a partir del lunes que viene”””

Resultado de imagen de TRABAJO ATASCADO JUSTICIAAunque arranca la semana que viene, Rueda precisa que el plan no estará en “pleno desarrollo” hasta después del verano

El plan de recuperación del trabajo en la Justicia empezará por “desatascar” registro y notificación
“Empezaremos por aquella parte que se puede hacer inmediatamente: desatascar todo el trabajo que hay en el principio de todo el proceso, que es en los servicios de registro y notificación, con los correspondientes refuerzos en el trabajo del personal, y que empezará a partir del lunes que viene”, ha explicado Rueda.

Leer mas: http://www.europapress.es/galicia/noticia-plan-recuperacion-trabajo-justicia-galicia-empezara-desatascar-registro-notificacion-20180528151911.html

Solicitudes para que “NON” se apliquen os prorrateos en nómina das cantidades pendentes

27315-logo_intranet_xustizaNa seguinte ligazón (MODELO DE SOLICITUDE) ponse á disposición do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia o modelo de solicitude para o caso de que NON desexe acollerse ao rateo dos descontos por xornadas de folga pendentes de aplicar na nómina.

A dita solicitude deberá remitirse ao enderezo electrónico que figura no propio impreso antes das 14:00 horas do vindeiro xoves 31 maio de 2018.


MODELO_SOLICITUDE_NON_PRORRATEO pdf

Imagen

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO

INFORMA 1 COMISION SEGUIMIENTOINFORMA 1 COMISION SEGUIMIENTO1.png