Archivo de la categoría: SAUDE LABORAL

CONVOCATORIA URXENTE DE REUNIÓN COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE

Resultado de imagen de CONVOCATORIA URXENTE DE REUNIÓN COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDEO Pasado mes de outubro tivo lugar no EGAP a ultima reunión de Comité de SEguridade e SAúde no Traballo, co compromiso por parte da Administración de facer reunión do Comité cada tres meses.

A Lei de Prevención de Riscos Laborais establece no seu artigo 38.3 que o Comité de Seguridade e SAúde reunírase trimestralmente e sempre que o solicite algunha das representacións no mesmo.

POLO QUE DESDE SPJ USO SE SOLICITA: 

QUE SE CONVOQUE URXENTEMENTE A REUNIÓN DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE, tendo en conta que xa transcorreron seis meses desde a última reunión,  interesando que se inclúan na orden do día os seguintes temas:

PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA, REPOSAPÉS, DESFIBRILADORES, APROBACIÓN DO REGULAMENTO DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE DE XUSTIZA, ARQUIVOS, PLANS DE EMERXENCIAS.

VER ESCRITO PRESENTADO: SOLICITUD DE MESA DE SEGURIDAD Y SALUD

Anuncios

SPJ-USO REITERA A SOLICITUDE DE REALIZACIÓN DA PROBA DE DETECCIÓN PRECOZ DO CANCRO COLORECTAL ANTE A NEGATIVA DO SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS.

Resultado de imaxes para vigilancia de la salud

SPJ-USO por medio de escrito presentado o día 19 de Febreiro de 2019, reitera a solicitude de que se inclúa a proba de detección precoz do cancro colorrectal no recoñecemento médico anual.

Toda vez que que con data 11 de Febreiro de 2019, se nos contestou ó noso escrito presentado anteriormente, contestación negativa na que o Xefe de Servizo de Prevención de Riscos Laboráis o único que fai é escurrir o vulto e desentenderse totalmente dunha petición lóxica, razoada e que ademais cun pequeno custo. Polo que esperamos que reconsideren a súa postura e se inclúa destro da CAMPAÑA DE VIXILANCIA PERIÓDICA DE SAÚDE PARA O ANO 2019.

A continuación adxuntamos o escrito presentado no día de onte e a contestación do Xefe de Servizo de Prevención de Riscos Laboráis.

ESCRITO REITERANDO A INCLUSIÓN DA PROBA DE DETECCIÓN PRECOZ DO CANCRO COLORRECTAL

RESPOSTA PROBA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CANCRO COLORRECTAL

SPJ- USO DENUNCIA QUE O ARQUIVO DO XULGADO DO BARCO DE VALDEORRAS LEVA DOUS ANOS CON HUMIDADE

SPJ-USO reclamamos a Xunta que ponña solución os problemas na zona na que se custodian expedientes e lamentamos que non se fixese nada para solucionalo a pesares de que xa fai dous anos que se presentou unha queixa na que se daba conta das humidades que afectaban a dito arquivo.

A continuación tedes o enlace de prensa que  amplía a noticia:

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/o-barco-de-valdeorras/2019/02/20/denuncian-archivo-juzgado-barco-lleva-dos-anos-humedad/0003_201902O20C8991.htm

SPJ-USO SOLICITA A REALIZACIÓN DA PROBA DE DETECCIÓN PRECOZ DO CANCER COLORRECTAL DENTRO DA CAMPAÑA DE VIXILANCIA PERIÓDICA DO ANO 2019

Resultado de imaxes para vigilancia de la saludCon data de 4 de febreiro publicouse no DOG, a Resolución do 21 de xaneiro de 2019 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia pola que se dá publicidade á campaña de vixilancia periódica de saúde para o ano 2019 no ámbito da administración xeral da  Xunta de Galicia.

 No seu ámbito de aplicación no que estamos incluídos os funcionarios de xustiza, non se inclúe no recoñecemento médico a proba de detección precoz de cancro colorrectal.

 Esta proba se se realiza en cambio pola Consellería de Sanidade a través do SERGAS.

A inmensa maioría dos funcionarios de xustiza que traballamos en Galicia estamos incluídos na Mutualidad Xeral Xudicial ( MUGEJU) e por tanto salvo un pequeno número de funcionarios non temos cobertura sanitaria co SERGAS.

Téñase en conta por unha banda que é unha proba moi sinxela de realizar, mediante a recollida dunha mostra de sangue en feces, que supón un custo ínfimo en comparación coas vantaxes de detección precoz que ofrece.

Doutra banda tense que ter en consideración tamén que hai unha porcentaxe moi elevada de funcionarios que prestan os seus servizos nos órganos xudiciais galegos que exceden a idade recomendada para a realización da proba (50 anos en diante).

Cremos por tanto que non hai ningún motivo polo cal non se poida incluír esta proba dentro do recoñecementos médico e si en cambio supoñería unha clara discriminación a súa non realización con respecto ao resto da cidadanía galega que si pode ter acceso a esta proba.

POLO QUE SOLICITAMOS QUE SE INCLÚA A PROBA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CANCRO COLORRECTAL DENTRO DA CAMPAÑA DE VIXILANCIA PERIÓDICA DE SAÚDE PARA O ANO 2019.

ADJUNTAMOS PDF CON EL ESCRITO PRESENTADO ANTE LA DXX

SOLICITUDE PROBA DE CANCRO COLORRECTAL

PUBLICADA NO DOG A CAMPAÑA DE VIXILANCIA PERIÓDICA DA SAÚDE 2019

Resultado de imagen de VIGILANCIA DE LA SALUDPublicouse no día de onte no DOG a campaña de vixilancia da saude que se lle aplica a tod@s @s traballador@s da administración xeral da Xunta de Galicia, coas excepcións que se recollen no apartado de AMBITO DE APLICACIÓN.

Ás incripcións realizanse de forma telemática no formulario de petición de recoñecemento que está dispoñible na web da Xunta de Galicia. O prazo de inscripción é de 30 días naturais, dende o 5 de Febreiro ata o 6 de Marzo de 2019. Para a solicitude do mesmo preme o enlace:

Solicitude de revisión médica anual

Para máis información adxuntamos a resolución completa do DOG.

Imagen

SPJ-USO INFORMA. A DEVOLUCIÓN POR DESCONTOS NAS BAIXAS POSTERIORES A 31/07/2018, SERÁ DE OFICIO POLA ADMINISTRACIÓN.

DEVOLUCIÓN IT.