Archivo de la categoría: SUBSTITUCIONS

SUBSTITUCIÓN EN MONDOÑEDO

Resultado de imagen de AVISO DE SUSTITUCIONES

Publicado aviso de desocupación de posto de Auxilio en MONDOÑEDO   para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 2 de agosto de 2017.

Prazo de presentación de solicitudes: 3, 4 e 7 de agosto de 2017.

Órgano xudicial da desocupación: Xulgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 1 Mondoñedo
Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CAX

MODELO ANEXO II BIS E e remitidas por algunha das seguintes canles:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

VER PUBLICACIÓN INTRANET

Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

Resultado de imagen de SUSTITUCIONES

Publicada con data 20 de xullo de 2017 a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a sua cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.

Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos.

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos /ás adxudicatarios/as, sendo comunicados, á súa vez aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento

Modificación da publicación da resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

b5839-sustituciones5b15dPublicada con data do 13 de xullo de 2017 a modificación da resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos.

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos/ás adxudicatarios/as, e serán comunicados, á súa vez, aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.

Ver enlace:

ModificaciónporRenuncia_Resolucion_Publicacion_Adxudicacions_12072017

Avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

Resultado de imagen de SUSTITUCIONESPublicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 11 de xullo de 2017.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por periodos de longa duración.

Os/as interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme ao Anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado adicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se solicite varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta de corresponderlle máis dunha das prazas, será a que recollida na solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación

Resolucion_Publicacion_Novas_Subst11072017

MODELO ANEXO II    

Prazo de presentación de solicitudes: 12, 13 e 14 de xullo de 2017

Mentras que non se habilite a opción de solicitude a través da OPAX, as peticións deberán de ser    cubertas conforme ao anexo II bis e remitidas por algunha das seguintes canles:          

FAX 981 54 62 22

Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal

Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

Resultado de imagen de SUSTITUCIONESPublicada con data 11 de xullo de 2017 a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a sua cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.

Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos.

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos /ás adxudicatarios/as, sendo comunicados, á súa vez aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento

Resolucion_Publicacion_Adxudicacion

Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares  

27315-logo_intranet_xustizaAs prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por periodos de longa duración.

Os/as interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme ao Anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado adicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se solicite varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta de corresponderlle máis dunha das prazas, será a que recollida na solicitude.

Prazo de presentación de solicitudes: 05, 06 e 07 de xullo de 2017

Avisos de desocupación 

MODELO ANEXO II    

Mentras que non se habilite a opción de solicitude a través da OPAX, as peticións deberán de ser    cubertas conforme ao anexo II bis e remitidas por algunha das seguintes canles:          

FAX 981 54 62 22

Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal