Archivo de la categoría: SUBSTITUCIONS

SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES

Resultado de imagen de SUSTITUCIONES ENTRE TITULARES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

NA INTRANET ESTÁ PUBLICADA NOVAS PRAZAS PARA SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES, as prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal.De acordo coa normativa reguladora, terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

MODELO ANEXO II BIS               FAX 981 54 62 22

MAIL : servicio.persoal.xustiza@xunta.gal

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  19, 22 e 23 de xaneiro de 2018

ÓRGANO XUDICIAL.-  Xdo. 1ª Instancia núm. 9 A Coruña

CORPO  TRAMITACIÓN.  VACANTE

Anuncios

SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES

IMG-20180112-WA0016.jpgAs prazas ofértanse conxuntamente para a cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferenciaa tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por periodos de longa duración.

Os/as interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme ao Anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado adicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se solicite varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta de corresponderlle máis dunha das prazas, será a que recollida na solicitude.

 ENVIAR: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

ADXUDICACIÓNS ANTERIORES   PREME PARA VER

 

 

Publicación Substitucións entre titulares, 15 DE DECEMBRO

Resultado de imagen de Publicación substitucións entre titulares

Prazo de presentación de solicitudes: 18, 19 e 20 de decembro de 2017

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal.

Os/as interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme o anexo II bis

Avisos de desocupación.

 ENVIAR: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

PRAZAS A CUBRIR:

Subdirección Territorial do Imelga Santiago de Compostela
Motivo da desocupación: Comisión de Servizos Corpo: CTPA

Xdo. 1ª Instancia e Instrución núm. 1 – Ordes
Motivo da desocupación: Liberación sindical Corpo: CTPA

Xdo. 1ª Instancia núm. 10 – Vigo
Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CXPA

Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

.

Resultado de imagen de SUSTITUCIONES

Prazo de presentación de solicitudes: 29 e 30 de novembro e 01 de decembro de 2017

Órgano xudicial da desocupación: Xdo. de 1ª Instancia núm. 1 Lugo

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por periodos de longa duración.

Os/as interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme ao Anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado adicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se solicite varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta de corresponderlle máis dunha das prazas, será a que recollida na solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación

Resolucion_Publicacion_Novas_Subst28112017

Adxudicación substitucións entre titulares

Producida a desocupación de diversos postos susceptibles de cobertura mediante substitución entre titulares, e non existindo candidatos/as nas respectivas unidades, ou non sendo posible a súa cobertura por persoal do órgano, procedeuse á publicación das prazas na intranet xudicial durante os días 08, 09 e 10 de novembro.

Logo da revisión das peticións recibidas nesta Dirección Xeral, acórdase a súa resolución coa data de efectos indicada en favor dos/as adxudicatarios/as segundo o anexo adxunto.

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos/ás adxudicatarios/as, sendo comunicados á súa vez aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.

VER RESOLUCION ADXUDICACION

Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

Resultado de imagen de SUSTITUCIONESPrazo de presentación de solicitudes: 08, 09 e 10 de novembro de 2017

 

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por periodos de longa duración.

Os/as interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme ao Anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado adicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se solicite varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta de corresponderlle máis dunha das prazas, será a que recollida na solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación.

MODELO ANEXO II    

Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal      

Fax: 981546222

Resolucion_Publicacion_Novas_Subst07112017