Archivo de la categoría: SUBSTITUCIONS

Adxudicación substitucións entre titulares_Publicación

b5839-sustituciones5b15dProducida a desocupación de diversos postos susceptibles de cobertura mediante substitución entre titulares, e non existindo candidatos/as nas respectivas unidades, ou non sendo posible a súa cobertura por persoal do órgano, procedeuse á publicación das prazas na intranet xudicial durante os días 24, 25 e 26 de abril.
Logo da revisión das peticións recibidas nesta Dirección Xeral, acórdase a súa resolución coa data de efectos indicada en favor dos/as adxudicatarios/as segundo o anexo adxunto. Sigue leyendo

Anuncios

SUBSTITUCIÓNS

Resultado de imagen de SUSTITUCIONESAs prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estea en situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por períodos de longa duración.

Os/As interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme o anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado dedicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se soliciten varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta, de lle corresponder máis dunha das prazas, será a recollida na solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación.

Prazo de presentación de solicitudes: 24, 25 e 26 de abril de 2018

VER RESOLUCIÓN E PRAZAS OFERTADAS

MODELO ANEXO II    

CORREO ELECTRÓNICO: SERVICIO.PERSOAL.XUSTIZA@XUNTA.GAL      

FAX: 981546222

Adxudicación substitucións

Resultado de imagen de SUSTITUCIONESADXUDICACION SUSTITUCIÓNS 16-4-2018

Publicada con data 16 de abril a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia. Poden consultar a información na resoluciónde  ADXUDICACIÓN DE POSTOS .

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos/ás adxudicatarios/as, sendo comunicados, á súa vez aos superiores funcionáis dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.

Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

Resultado de imagen de SUSTITUCIONES9 de abril de 2018.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estea en situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por períodos de longa duración.

Os/As interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme o anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado dedicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se soliciten varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta, de lle corresponder máis dunha das prazas, será a recollida na solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación.

Prazo de presentación de solicitudes: 10, 11 e 12 de abril de 2018

MODIFICACION ERROS

substitucións

MODELO ANEXO II    

Mentras que non se habilite a opción de solicitude a través da OPAX, as peticións deberán de sercubertas conforme ao anexo II bis e remitidas por algunha das seguintes canles:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
A proba de entrega será o acuse de recibo do fax ou correo electrónico enviado, e non deberá achegarse a documentación

 

Adxudicación substitucións

9319f-sustitucionesProducida a desocupación de diversos postos susceptibles de cobertura mediante substitución entre titulares, e non existindo candidatos/as nas respectivas unidades, ou non sendo posible a súa cobertura por persoal do órgano, procedeuse á publicación das prazas na intranet xudicial durante os días 19, 20 e 21 de febreiro

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos/ás adxudicatarios/as, sendo comunicados á súa vez aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.

De non incorporarse ao posto adxudicado en substitución no prazo sinalado nesta resolución, teráselle por desistido na mesma e se lle adxudicará a praza ao seguinte candidato.

Data de inicio da substitución: 12/03/2018

Resolucion_Publicacion_Adxudicacions 1

Resolucion_Publicacion_Adxudicacions 2

Substitucións 16/02/2018

Resultado de imagen de sustitucionesAs prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por periodos de longa duración.

Os/as interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme ao Anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado adicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se solicite varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta de corresponderlle máis dunha das prazas, será a que recollida na solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación

NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES ver pdf