Archivo de la categoría: SUBSTITUCIONS

Adxudicación substitucións entre titulares

Resultado de imagen de SUSTITUCIONESProducida a desocupación de diversos postos susceptibles de cobertura mediant substitución entre titulares, e non existindo candidatos/as nas respectivas unidades, ou non sendo posible a súa cobertura por persoal do órgano, procedeuse á publicación das prazas na intranet xudicial durante os días 11, 13 e 16 de outubro.
Logo da revisión das peticións recibidas nesta Dirección Xeral, acórdase a súa resolución coa data de efectos indicada en favor dos/as adxudicatarios/as segundo o anexo adxunto.

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos/ás adxudicatarios/as, sendo comunicados á súa vez aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.

VER RESOLUCIÓN PRAZAS

Anuncios

CORRECCIÓN NA SUBSTITUCIÓN DE CAMBADOS 2

98e3c-logo_intranet_xustiza-compressor  T

Tal e como vos informamos na anterior publicación, a Dirección Xeral rectificou na INTRANET o erro na publicación da praza ofertada en substitución no XULGADO Nº 2 DE CAMBADOS:

O CORPO  A CUBRIR POR LICENZA POR ENFERMIDADE  É AUXILIO XUDICIAL.

VER PUBLICACIÓN NA INTRANET

Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

Resultado de imagen de substitucions  Prazo solicitude  3,4,5 octubro

Saen publicados,con data do 2 de outubro de 2017, novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a súa cobertura mediante substitución entre titulares.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean en situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por períodos de longa duración.

Os/As interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme o anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado dedicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se soliciten varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta, de corresponderlle máis dunha das prazas, será a recollida na solicitude.

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación.

AnexoII bis -Solicitude substitución

Resolucion_Publicacion_Novas_Subst02102017

Adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

Resultado de imagen de substitucions

02/10/2017

Saíu publicada, con data do 2 de outubro de 2017, a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos.

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos/ás adxudicatarios/as, e serán comunicados, á súa vez, aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.

ver documento  Resolucion_Publicacion_Adxudicacions02102017

NOVOS AVISOS DE SUBSTITUCIÓNS. 22/09/2017

Resultado de imagen de NUEVOS AVISOS DE SUSTITUCIONES

Publícanse novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a súa cobertura mediante substitución entre titulares con data do 22 de setembro de 2017.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estea en situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os/as interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme ao Anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado adicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se solicite varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta de corresponderlle máis dunha das prazas, será a que recollida na solicitude.

PROCEDE A PUBLICACIÓN DAS SEGUINTES PRAZAS:

XDO. DO SOCIAL Nº 2 DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, VACANTE, CORPO TRAMITACIÓN.

XDO. CONT.-ADTVO. Nº 2 OURENSE, LICENZA POR ENFERMIDADE, CORPO TRAMITACIÓN

 Prazo de presentación de solicitudes: 25, 26 e 27 de setembro de 2017

 

Mentras que non se habilite a opción de solicitude a través da OPAX, as peticións deberán de ser cubertas conforme ao anexo II bis e remitidas por algunha das  seguintes canles:

Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal       Fax: 981546222

Publicada a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

Resultado de imagen de substitucions

Saíu publicada, con data do 13 de setembro de 2017, a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súaa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xxustiza en Galicia.

Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos.

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos /ás adxudicatarios/as, sendo comunicados, á súa vez, aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento

Resolucion_Publicacion_Adxudicacions13092017