SPJ-USO INFORMA: EGAP – CURSOS

Resultado de imaxes para egap aula virtual

Escola Galega de Administración Pública

Publicada no DOGA a RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2019 pola que se convoca o curso superior As leis 39/2015 e 40/2015, do procedemento administrativo común e do réxime xurídico do sector público: teoría e práctica.

–      Prazas: 80.

–      O curso desenvolverase na EGAP, rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela, nas seguintes datas: 21 e 28 de maio; 4, 11, 18 e 25 de xuño; e 2 e 9 de xullo de 2019.

–      Terá unha carga lectiva de 45 horas presenciais, distribuídas en 8 sesións: 7 sesións de 6 horas lectivas, que se impartirán en horario de mañá (das 11.00 ás 14.00 horas) e en horario de tarde (das 16.00 ás 19.00 horas), e unha sesión de 3 horas, o último día do curso, en horario de mañá (das 11.00 ás 14.00 horas).

–      Inscripción: dende mañá 10 de maio ata as 23.00 horas do día 14 de maio de 2019  no enderezo

https://egap.xunta.gal/matricula

–      Amplía información no enlace o DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190509/AnuncioO150-030519-0001_gl.html

Anuncios

SPJ-USO INFORMA: PUBLICADO LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITID@S PARA UN POSTO NA FISCALÍA DE A CORUÑA

Resultado de imaxes para comision de serviciosPublicouse listaxe e baremación provisional de persoas adminitdaspara o posto de responsable de estadística, rexistro e calidade da Fiscalía Provincial de A Coruña.

A comisión de valoración acordou:

1.- Aprobar a listaxe provisional das persoas admitidas e excluidas e correspondente baremación (anexo I).

2.- A publicación deste acordo na intranet de Xustiza e na páxina web da consellería.

3.- Dar un prazo de 10 días hábiles, seguintes ao da publicación mencionada, para que as persoas interesadas poderán alegar e xustificar o que consideren conveniente sobre os resultados da valoración.

A continuación adxuntamos enlace en Pdf da publicación.

FISCALIA CORUÑA

Imagen

ELECCIÓNS SINDICAIS NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA 2019

ELECCIONES SINDICALES

SPJ-USO INFORMA. PUBLICADA EN EL BOE LA RESOLUCIÓN CONCURSO IMLyCCFF e INTyCCFF

Resultado de imagen de BOE

En el día de hoy se ha publicado en el B.O.E., la siguiente orden:

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos
 • Orden JUS/504/2019, de 5 de abril, por la que se resuelve el concurso, convocado por Orden JUS/1189/2018, de 25 de octubre, en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

  Destinos
  • Orden de 5 de abril de 2019, del Departamento de Trabajo y Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslados, convocado por Orden de 25 de octubre de 2018, en el Instituto Vasco de Medicina Legal.

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

  Destinos
  • Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslados, convocado por Resolución de 25 de octubre de 2018, en el Instituto de Medicina Legal de Galicia.

    

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

  Destinos
  • Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, por la que se resuelve el concurso de traslados, convocado por Resolución de 25 de octubre de 2018, en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

    

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

  Destinos
  • Resolución de 5 de abril de 2019, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslados, convocado por Orden PRE/57/2018, de 25 de octubre de 2018, en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cantabria.

    

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

  Destinos
  • Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de Justicia e Interior, del Departamento de Presidencia, por la que se resuelve el concurso de traslados, convocado por Resolución de 25 de octubre de 2018, en el Instituto de Medicina Legal de Aragón.

    

  COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

  Destinos
  • Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se resuelve el concurso de traslados, convocado por Resolución de 25 de octubre de 2018, en los Institutos de Medicina Legal de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

SPJ-USO INFORMA: CONCURSO DE TRASLADOS 2019

Resultado de imaxes para concurso de traslados

Ante o retraso, un ano mais, no CONCURSO 2019, e tralas xestións realizadas por SPJ-USO ante a Dirección Xeral de Xustiza, maniféstasenos que nos vindeiros días darásenos traslado para alegacións das prazas que se ofertarán en Galicia para que fagamos as alegacións oportunas.

Lembramos que o artigo 44.1 do Regulamento de Ingreso establece que os concursos de traslados deben convocarse dentro do primeiro trimestre de cada ano, saltándose totalmente ano tras ano esta normativa o Ministerio de Xustiza, e non cumpríndose nunca as previsións normativas, perxudicando continuamente ós traballadores no seu dereito á conciliación da vida laboral e familiar.

Pois ben, o Ministerio de Xustiza infórmanos que TEN INTENCIÓN DE CONVOCAR O CONCURSO 2019 A PRINCIPIOS DO MES DE XUÑO.

Manterémosvos puntualmente informados.

PUBLICADAS AS ADXUDICACIÓNS DAS SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS O 25/04/2019

66e8e-sustituciones

Producida a desocupación de diversos postos susceptibles de cobertura mediante substitución entre titulares, e non existindo candidatos/as nas respectivas unidades, ou non sendo posible a súa cobertura por persoal do órgano, procedeuse á publicación das prazas na intranet xudicial.

Adxudicacións